Oskrbnine

Na referentko za oskrbnine se obrnete z vprašanji v zvezi z višino vašega prispevka za plačilo oskrbnine, v zvezi z vpisom ali izpisom vašega otroka v vrtec ali iz vrtca.

Izvedba:  E-NINA d.o.o.