Pravice in obveznosti
Starši imajo pravico do:
 • vpogleda v programe za predšolske otroke
 • obveščenosti o življenju v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, ki jo njihov otrok obiskuje
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku
 • pravico do zasebne sfere družin, njihove kulture, identitete, jezika, svetovnega nazora, prepričanj, navad in običajev
 • do sodelovanja v svetu staršev

Obveznosti:
 • priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob sprejemu v vrtec
 • zagotoviti otrokom ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle osebe
 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas
 • sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujemo
 • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve
 • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih predmetov
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka
 • obveščati delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih

Starši morajo upoštevati meje svojega odločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Pravilnik o varnosti otrok
Izvedba:  E-NINA d.o.o.