Spoštovani.

Za nami je več kot 50 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE – nacionalni dokument – program, ki zajema življenje otrok in odraslih v vrtcu.

Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj.Vzgajamo k ekološki osveščenosti, odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v dobrobit otrok in skupnosti.

Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje.Za uspešno vzgojo je pomembno, da se družina in vrtec med seboj znata povezovati in prepletati. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost.Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo,toplino in varnostjo.
 
Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

 

VIZIJA VRTCA

Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake,
do Sonca,
do Sreče,
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)

POSLANSTVO VRTCA

Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljeskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

VREDNOTE VRTCA

Spoštovanje, ki bo prepletalo naše odnose: zato se bomo poslušali, bili strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, ter priznavali drugačnost in iskali skupne poti.

Medsebojne pomoči: Spodbujali bomo drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

 
 

Novice

Mar
30
Od 10. 4. do 19. 4. 2017 bo potekala zbiralna akcija odpadnih apatarov po vseh Enotah. KAJ BOMO ZBIRALI: - VELIKE GOSPODINJSKE APARATE (hladilniki, za...
Mar
29
Spet so tu….POLŽJE IGRE 2017 Odvijale se bodo 11. 4. 2017, ob 10.00 uri, v športni dvorani KODELJEVO. Sodelovali bodo otroci moščanskih vrtcev in s...
Mar
10
Zvončki že cvetijo, krofki že dišijo, jaz pa rdeča usta mažem si za pusta. Maškare prihajajo, po cesti vse razsajajo. Kurenti zvonijo, se pomladi...
Sep
22
V šolskem letu 2015/2016 smo sodelovali v nagradnem natečaju Najbolj športni vrtec , katerega je organiziral Zavod za šport RS Planica. V torek, 20. 9. ...
Feb
13
Aktivnosti na obogatitvenih dejavnostih (tabori, letovanja, zimovanja), ki se jih otroci v obdobju od 4-6 leta lahko udeležijo preko vrtca, vedno dodatn...
Izvedba:  E-NINA d.o.o.